notícies

Ajuts a la contractació

13/05/2014

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un nou sistema d'ajuts a la contractació que, per primera vegada, reuneix les condicions mínimes per tal que s'hi puguin acollir les empreses del nostre sector. Es tracta del programa Fem Ocupació per a Joves, que ofereix una subvenció equivalent al salari mínim interprofessional per a la contractació de joves en situació d'atur durant sis mesos. Per acollir-se al programa cal acordar els termes amb un servei local d'ocupació, i per aquesta raó l'Acellec ha establert vincles amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i amb l'Ajuntament de Barcelona a través de l'organisme Barcelona Activa. D'aquesta manera garantim l'accés als ajuts a totes les empreses de l'Acellec que ho desitgin, sense limitació territorial ni de nombre de contractacions.

La contractació va vinculada a uns mòduls de formació especialitzats que aniran a càrrec de l'Escola EFA. Aquesta formació compta també amb una dotació econòmica del programa del SOC, de manera que no suposarà cap cost per a les empreses. La única limitació clara per accedir als ajuts, per tant, és temporal, ja que la contractació de sis mesos s'ha de completar com a molt tard el març de 2015. Això implica que les contractacions que aspirin a obtenir l'ajut s'han de concretar, com a tard, a mitjan mes de setembre.

Així doncs, totes les empreses que vulguin fer un o diversos contractes a joves en situació d'atur, han de posar-se en contacte amb la gerència de l'Acellec, que facilitarà la connexió amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o amb el de Barcelona per concretar el procés de selecció dels treballadors, fixar el programa de formació d'acord amb l'Escola EFA, i establir el calendari de contractació. Cada empresa podrà contractar el nombre de treballadors que desitgi, sense límit, sempre que compleixin les condicions especificades. Per cada mes de contracte i treballador, obtindrà 645,30 euros, que és la quantitat del salari mínim interprofessional, o bé una quantitat proporcional, si es tracta d'un contracte parcial.

En qualsevol cas, i tenint el compte el calendari especificat, és necessari que el primer contacte es realitzi, si es possible, dintre del mes de maig, per poder realitzar les previsions necessàries. Des de la gerència de l'Acellec atendrem totes les peticions d'amplicació d'informació i aclarirem tots els dubtes que sigui necessari.