notícies

L'Acellec demana millores en la contractació a Abrera i Badalona

12/04/2016

L'associació patronal s'ha posat en contacte recentment amb les secretàries dels ajuntaments d'Abrera i Badalona per demanar millores en els plecs de clàusules administratives de serveis de lleure que aquests consistoris han tret a concurs. En els dos casos els plecs proposen fórmules de valoració econòmica que atorguen grans diferències de punts a petites rebaixes econòmiques, de manera que la qualitat tècnica dels continguts queda en un segon pla. Tot i que refusen fer canvis en les seves licitacions actuals, els dos ajuntaments han contestat amablement al suggeriment de l'Acellec i han assegurat que tindran en compte la proposta per a les properes licitacions. En el cas d'Abrera es tracta de la licitació d'un casal d'estiu i en el cas de Badalona del servei de monitoratge de menjador escolar en centres d'educació especial.

La proposta que fa l'Acellec es basa en un dels punts inclosos en el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d'Atenció a les Persones que el desembre passat van firmar amb el Govern de la Generalitat fins a deu organitzacions que representen el sector de l'atenció a les persones i que inclouen sindicats, patronals, professionals i tercer sector. El codi proposa una fórmula de valoració de les propostes econòmiques que minimitza l'increment de punts que obtenen les empreses per les rebaixes de preu, de manera el resultat és sempre més equilibrat i pondera adequadament la qualitat tècnica de les propostes.

Aquesta fórmula va ser validada per l'Oficina de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) del Departament de Presidència de la Generalitat, que la va sotmetre també a la valoració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Amb la constitució del nou Govern, l'OSACP ha estat substituïda per la Direcció General de Contractació Pública, que hauria de vetllar a partir d'ara pel compliment del codi i per la seva extensió al món local, de manera que l'acabin assumint també ajuntaments, consells comarcals i diputacions.

En qualsevol cas, l'Acellec intenta promoure tant com pot l'adopció de pràctiques contractuals que afavoreixin la qualitat en la prestació dels serveis i que es converteixin en una garantia per als serveis públics que han d'atendre. La patronal es proposa suggerir canvis en les licitacions directament als ajuntaments que les tramitin cada cop que detecti clàusules que puguin afectar negativament a la capacitat de prestar amb garanties els serveis públics.

Podeu consultar aquí el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d'Atenció a les Persones.