notícies

Cultura de proximitat: in progress

El sector de la cultura de proximitat factura anualment a Catalunya més de 40 milions d'euros i ocupa de forma estable uns 2.500 treballadors, segons les dades d'un estudi quantitatiu i qualitatiu realitzat per ICC Consultors, per encàrrec de l'Acellec. Aquest treball, que va rebre el suport del CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts) en la seva fase inicial, i de l'ICEC (Institut Català d'Empreses Culturals) en les fases segona, tercera i quarta, forma part d'un procés engegat per l'Acellec per dimensionar quantitativament i per definir qualitativament un sector que, tot i ser rellevant en termes econòmics i de servei públic, és molt poc visible i compta amb un escàs reconeixement social. Durant 2016 l'Acellec seguirà treballant en aquesta direcció per precisar i definir els continguts tècnics i professionals del sector.

L'àmbit sociocultural es mou sempre a cavall de diversos sectors. És cultura, és educació, és atenció social, és treball comunitari.... Però aquesta necessària interdisciplinarietat, que expressa bona part dels seus valors i qualitats, és també una dificultat quan l'hem d'ubicar en un entorn professional i econòmic. Fins i tot l'administració té dificultats per definir els espais d'interlocució més adequats amb els agents que hi intervenen. La cultura de proximitat s'ocupa de la gestió d'equipaments socioculturals com els centres cívics, cases de cultura o casals de joves, de la dinamització de serveis adreçats a la gent gran, de programes dedicats a la joventut, de la promoció de la interculturalitat o de projectes de mediació i difusió del patrimoni cultural en institucions museístiques, espais expositius i centres arqueològics, per posar només algun exemple de la diversitat d'àmbits d'actuació. Els elements comuns del sector són sempre la tasca de mediació artística, educativa i cultural i el treball en proximitat amb la ciutadania, que prima els espais de participació i experimentació.

L'estudi preveu la possibilitat d'actualitzar periòdicament les seves dades per fer seguiment de l'evolució del sector, i aspira a consolidar-les com a indicadors incorporats sistemàticament a les estadístiques de l'àmbit cultural. Tenint en compte que es tracta de la primera vegada que es realitza un esforç per quantificar i definir el sector, s'estima que les xifres podrien incrementar-se notablement en futures edicions, a mesura que els diferents agents del sector vagin prenent consciència de la seva pertinença a aquest àmbit concret de la gestió cultural i l'activitat econòmica. És per tant, l'inici d'un camí que es voldria llarg i ple de canvis i millores progressives.

En els propers mesos s'iniciarà el treball qualitatiu per descriure'n els continguts i precisar-ne les característiques tècniques amb grups de treball integrats per diversos agents del sector, entre els quals tindran un especial relleu les organitzacios associades a l'Acellec. Tot i així, la voluntat de la recerca és abastar tant com es pugui la totalitat del sector, per garantir que la descripció final sigui una fotografia fidel de la realitat. En aquest sentit, en la fase inicial de la recerca es van censar fins a 120 organitzacions entre empreses i entitats, que presten aquest tipus de serveis arreu de Catalunya.

En aquest enllaç podeu trobar el document complet que resumeix les principals dades recollides en les primeres fases de l'estudi:

Estudi del sector de la cultura de proximitat